Oferta

Założenie działalności


 • Pomagamy w zakładaniu oraz rejestrowaniu spółek oraz działalności gospodarczych.
 • Na etapie wstępnym wspieramy naszych Klientów w wyborze odpowiedniej formy prawnej, która jest bardzo istotna w odniesieniu do przyszłych możliwości działania i zabezpieczania swoich interesów.
 • Przygotowujemy i składamy niezbędne zgłoszenia i wnioski do odpowiednich urzędów(CEIDG-1, VAT, ZUS, oraz innych).
 • Opracowujemy umowy spółki.
 • Organizujemy obsługę notarialną.
 • Zapewniamy adres siedziby.
 • Pomagamy otworzyć niezbędne konta bankowe.

Usługi księgowe


 • Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów.
 • Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego.
 • Prowadzenie Księgi Handlowej.
 • Prowadzenie Rejestrów VAT.
 • Wyliczanie miesięcznych zaliczek podatkowych i składanie deklaracji.
 • Przygotowywanie i przekazywanie raportów do NBP.
 • Przygotowywanie budżetów rocznych, biznes planów oraz długoterminowych projekcji finansowych.
 • Oferujemy stworzenie efektywnego systemu raportowania informacji finansowych dla osób zarządzających firmami.

Usługi kadrowo-płacowe


 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji pracowniczej (umów o pracę, umów zleceń, świadectw pracy i innych dokumentów).
 • Przygotowywanie i przesyłanie zgłoszeń i deklaracji do ZUS.
 • Przygotowywanie miesięcznych list płac.
 • Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych – PIT 11, PIT-4R oraz innych,
 • Zgłaszanie firmy i pracowników do Urzędu Skarbowego i ZUS.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej.
 • Przeprowadzanie niezbędnych badań okresowych, szkoleń BHP oraz innych szkoleń wymaganych prawem.
 • Oferujemy również fachowe doradztwo w zakresie Prawa Pracy, audyty dokumentacji kadrowo-płacowej, jak również czasu pracy.
 • Pomagamy też w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz reprezentujemy Państwa przed tą instytucją, a także Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Głównym Urzędem Statystycznym.

Usługi analiz i raportowania


 • Przygotowywanie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia obrotów i sald (tzw. obrotówki).
 • Przygotowywanie rachunku przepływów pieniężnych.
 • Przygotowywanie pakietów konsolidacyjnych – zgodnie o oczekiwanymi założeniami.
 • Przygotowywanie wiekowania należności i zobowiązań.
 • Przygotowywanie wymaganych prognoz: wyników finansowych, przepływów finansowych, bilansu.
 • Przygotowywanie planów biznesowych.
 • Przygotowywanie różnorodnych analiz i raportów finansowych zgodnych ze standardami US GAAP, MSR i innymi (także w językach obcych).
 • Przygotowywanie innych, wymaganych raportów i analiz.

Usługi wirtualnego biura


 • Dostarczenie adresu jako siedziby spółki.
 • Przesyłanie korespondencji na wskazany adres.
 • Wynajęcie powierzchni biurowej, jeśli jest taka potrzeba.
 • Zapewniamy wszelką obsługę biurową.

Kontakt

MGM księgowość i podatki sp. z o.o.
05-220 Zielonka, ul. Dziennikarska 18B
+48 731 901 000
email: biuro@mgm-ksiegowosc.pl